Kontakta Peter Haigh att få en offert för Teknisk Editorial att korrekturläsa, korrektur redigera, kopiera redigera eller redigera dokumentet

Peter Haigh

BA BEng MSc CEng MIET

Jag är en korrekturläsare och redaktör som kan förbättra kvaliteten på dina engelskspråkiga dokument genom att tillhandahålla en professionell redigering och korrekturläsning.

Hör av dig för att diskutera ditt projekt och få en personlig offert.

Jag kommer att behöva veta din deadline, hur många ord dokumentet innehåller och jag behöver se ett urval av arbetet innan jag kan bekräfta pris och tillgänglighet.

De tjänster som erbjuds av Teknisk Editorial är endast på engelska.

Om dokumentet inte är på engelska, så rekommenderar jag att du får ditt arbete översatt innan du skickar det till mig för redigering eller korrekturläsning.

Resten av denna webbplats är skriven på engelska, och all kommunikation måste ske på engelska, annars kan du inte få ett svar.

Syftet med detta avsnitt gällande det svenska språket är tänkt att hjälpa människor från Sverige att hitta min plats lätt, och att få professionell hjälp med sina engelskspråkiga dokument.

Om du känner att du kan förbättra översättningen på denna sida, vänligen låt mig veta och jag kommer att erbjuda ett utbyte av redigering eller en rabatt på en redigeringsjobb på engelska.

Jag är en erfaren korrekturläsare och redaktör med en specialisering för att arbeta med texter som gäller företag/organisationsnummer, teknik, vetenskapliga och numeriska/finansiella texter.

Korrekturläsning och redigeringstjänster som erbjuds:

Jag kan arbeta med alla typer av dokument för företag, konsulter och industri:

 • Årliga rapporter
 • Tekniska rapporter
 • Bud och anbudsinlagor
 • Affärsrapporter
 • Marknadsföringstext
 • Webbplatser och webbsidor
 • Läroböcker
 • Utbildningsmanualer
 • Förfaranden och politik
 • Säkerhetsdokumentation
 • ... Och mycket mer
Korrekturläsning och kopieringsredigeringsservice för din akademiska uppsats eller tidskrift, doktorsavhandling, avhandling eller uppsats

Jag kan hjälpa din akademiska arbetet med att läsa som den var skriven av en engelska som modersmål:

 • Tidskrifter
 • Forskningsrapporter
 • Akademiska texter
 • Doktorsavhandlingar
 • PhD-texter
 • Avhandlingar
 • Essäer
 • Forskningsförslag
 • Ansökningar om finansiering
 • Forskningsansökningar
 • ... Och mycket mer

Jag arbetar på elektroniska dokument i det engelska språket. Jag använder "Microsoft Word track changes" eller PDF-filer med hjälp av kommentarer och anteckningar, och jag utbyter dokument via e-post eller onlinefildelning.

Jag inser vikten av sekretess och dokumentsäkerhet och är glad att följa eventuella särskilda krav på detta område.

Jag ser fram emot att höra från dig.